GroupAuto, G-Truck

Mapa strony

Serwisowanie układu klimatyzacji samochodowej - zablokowany skraplacz!

wróć

WPROWADZENIA
  Skraplacz jest umieszczony w przedniej części pojazdu i zwykle umiejscowiony jest jako pierwszy, patrząc od przodu auta, w stosunku do innych wymienników ciepła w komorze silnikowej. Jest on kluczowym elementem układu klimatyzacji, gdyż oddaje ciepło pobrane z kabiny do otoczenia, zmieniając stan skupienia czynnika chłodniczego z gazowego na ciekły (skraplanie czynnika).

PROBLEMY
   Kiedy w układzie klimatyzacji pojawiają się zanieczyszczenia, cienkie rurki skraplacza szybko mogą zostać zablokowane. Może to ograniczyć przepływ czynnika chłodniczego i w konsekwencji zmniejszyć zdolność skraplacza do odprowadzania ciepła. W większości przypadków efektem końcowym jest zwiększenie ciśnienia w układzie, co jest bardzo szkodliwe dla sprężarki.  Szczególnie nowoczesne skraplacze, wykonane w technologii mikro-rurek, narażone są na zablokowanie. Oferują one wyjątkową wydajność chłodzenia oraz zapewniają niską masę wymiennika, ale cienkie rurki są bardziej wrażliwe na zanieczyszczenia.

NAJCZĘSTRZE PRZYCZYNY ZABLOKOWANIA SKRAPLACZA
  Brak lub niewłaściwe płukanie układu – dokładne płukanie musi zostać wykonane przed instalacją nowego elementu układu klimatyzacji, zwłaszcza po zatarciu się sprężarki. Po zatarciu sprężarki opiłki, ścier oraz zwęglony olej przemieszczają się w układzie i mogą spowodować zaburzenia pracy lub jego zablokowanie.   Szczegółowy opis postępowania można znaleźć w artykule Zatarcie sprężarki, a wymiana skraplacza?
  Nieprawidłowe użycie dodatków – niewłaściwe dodatki do oleju lub użycie ich w nadmiarze, mogą spowodować zanieczyszczenie i zaburzenia pracy układu. Zaburzenia lub zablokowanie układu często spowodowane są przez uszczelniacze do klimatyzacji, które uszkadzają elementy pokryte teflonem wewnątrz sprężarki lub krystalizują się w układzie, tworząc stałe i twarde wytrącenia. Szkodliwe działanie na teflon mają również agresywne płyny do płukania klimatyzacji. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Smarowanie, wpływ nieprawidłowych dodatków na pracę sprężarki klimatyzacji
  Nieprawidłowy olej – olej o nieprawidłowej, zbyt dużej lepkości może zablokować skraplacz, szczególne wykonany w technologii mikro-rurek. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Smarowanie sprężarki klimatyzacji - unikaj mieszania olejów typu PAG z olejem PAO  Zły stan osuszacza – zły stan osuszacza oznacza, że będzie on mniej wydajnie filtrował zanieczyszczenia oraz mniej chłonął wilgoć, co zwiększa ryzyko ich dalszego przemieszczania się w układzie klimatyzacji. Może to doprowadzić do zablokowania skraplacza i innych elementów.                                               
                                                                                                                                   
ZALECANE ROZWIĄZANIE
  Aby utrzymać skraplacz w dobrym stanie technicznym, należy każdorazowo wymieniać filtr-osuszacz podczas wymiany sprężarki, rozszczelnienia układu lub wycieku czynnika chłodniczego. W trakcie bezawaryjnej eksploatacji zaleca się wymienić osuszacz co dwa lata. Ponadto, zalecane jest płukanie układu klimatyzacji po awarii sprężarki. Należy upewnić się, że żadne pozostałości płynu do płukania nie zostały w układzie AC po tej czynności. Zawsze należy stosować zalecany olej i dodatki. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnoście stanu technicznego skraplacza należy wymienić go na nowy.
                                                                                                                                             Źródło: Nissens

wróć