GroupAuto, G-Truck

Mapa strony

Warunki rękojmi

Sprzedający odpowiada względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 12 miesięcy od dnia wydania rzeczy Kupującemu.