GroupAuto, G-Truck

Mapa strony

OPOLTRANS

Topowe warsztaty Top Truck w Europie

Formuła sieci

 
Organizatorem sieci Top Truck na terenie Polski jest Groupauto Polska. Struktura sieci budowana jest w oparciu o punkty dystrybucji partnerów handlowych Groupauto Polska. Rozproszona sieć na terenie całego kraju umożliwia dotarcie do szerokiego grona odbiorców.Sieć Top Truck jest odpowiedzią nieza-leżnego rynku warsztatów samochodowych na potrzeby klientów wykonujących różnego rodzaju usługi transportowe mających na uwadze mobilność oraz sprawność techniczną swojej floty samochodowej. Wykorzystując szeroki asortyment części zamiennych dystrybutorów Groupauto Polska, korzystając ze szkoleń zarówno miękkich, jak i technicznych (oferowanych przez sieci Top Truck niezależny warsztat zrzeszony w strukturach sieci Top Truck) staje się konkurencyjnym podmiotem zacho-wującym równowagę na rynku usług naprawy pojazdów użytkowych. Nawet w czasie kryzysu jest w stanie przedstawić konkurencyjną ofertę naprawy samochodu i w dalszym ciągu funkcjonować w symbiozie z firmami transportowymi. Swoją elastyczność w podejściu do klienta zawdzięcza kilku czynnikom: przede wszystkim dostępności części zamiennych, szkoleniom technicznym oferowanym przez sieć Top Truck Service oraz zachowaniu swojej niezależności, pomimo przynależności do Międzynarodowej sieci Top Truck.

Korzyści
 • wizualizacja warsztatu według europejskiego standardu rozpoznawalnego na terenie całej Europy,
 • udział w programie lojalnościowym dedykowanym tylko i wyłącznie dla warsztatów zrzeszonych w sieci Top Truck,
 • reklama w mediach lokalnych i ogólnopolskich,
 • częściowe wyposażenie warsztatu,
 • akcje promocyjne skierowane do warsztatu,
 • akcje promocyjne skierowane do klientów warsztatu,
 • szkolenia dla właścicieli warsztatów,
 • szkolenia dla pracowników obsługi klienta,
 • szkolenia dla mechaników,
 • wsparcie techniczne przy doborze wyposażenia warsztatowego,
 • dostęp do informacji technicznej,
 • rozwój oferty usług naprawczych dla klientów flotowych,
 • umowy ramowe dla warsztatów.

 

Koncepcja sieci

Konpecja sieci Top Truck Service opiera się na czterech filarach:

  • Wizualizacja warsztatu. Buduje pozytywny wizerunek warsztatu na rynku lokalnym dzięki rozpoznawalnej marce o ugruntowanej pozycji międzynarodowej.
  • Wsparcie marketingowe. Dotyczy między innymi promocji skierowanych do uczestników sieci Top Truck, a także do klientów sieci Top Truck. Dla uczestników sieci dostępny jest przede wszystkim program lojalnościowego TruckClub, który oferuje warsztatom zrzeszonym w strukturach sieci możliwość gromadzenia punktów za zakupy dokonane u dystrubutorów Groupauto Polska (na liniach produktowych biorących udział w programie lojalnościowym).
  • Szkolenia. Szybki postęp technologiczny, jaki ma miejsce przy rozwoju konstrukcji pojazdów samochodowych, zmiany w ustawodawstwie prawnym regulującym gałęzie gospodarki związanej z usługami w branży motoryzacyjnej wymuszają na pracodawcach, jak i pracownikach warsztatów ciągłe podnoszenie kompetencji zawodowych.
Szkolenia techniczne skierowane są do mechaników pracujących w warsztatach ciężarowych. W ramach szkoleń główny nacisk kładziony jest na praktyczną umiejętność wykorzystania nowoczesnych narzędzi diagnostycznych zajmujących się naprawą samochodów ciężarowych oraz wykonanie napraw zgodnie z zaleceniami producenta pojazdów. Czynności te pozwalają na przywrócenie pełnej sprawności podzespołom, które uległy uszkodzeniu oraz dalszą bezawaryjną pracę naprawianego układu.

   • Szkolenia z obsługi klienta. Proces obsługi klienta jest często nie dopełniany przez właścicieli warsztatów a ma ogromny wpływ na pozytywny wizerunek firmy oraz komfort obsługiwanego klienta. W procesie obsługi klienta istotną kwestią jest staranne dochowanie obiegu dokumentacji, które w samej procedurze jest pracochłonne, ale w sprawach spornych chroni interes warsztatu.
   • szkolenia dla właścicieli i menagerów zarządzających warsztatami. Zagadnienia tematyczne, jakie są poruszane w ramach tych szkoleń dotykają sfery prawno-ekonomicznej prowadzenia przedsiębiorstwa. Realizacją takich szkoleń zajmują się trenerzy wyspecjalizowani w branży samochodów ciężarowych, którzy posiadają niezbędną wiedzę, praktyczne umiejętności oraz znają specyfikę branży.
   • Wsparcie techniczne
    • dostęp serwisów Top Truck do bogatej oferty wyposażenia warsztatowego poczynając od narzędzi użytku codziennego, jak klucze płasko-oczkowe przez wysysarko-zlewarki, podnośniki samochodowe, po testery diagnostyczne, narzędzia pomiarowe i narzędzia specjalistyczne.
    • dostęp do informacji technicznej w postaci procedur wykonywania prawidłowej adaptacji i kalibracji elementów wykonawczych, czy chociażby instrukcji prawidłowego montażu części zamiennych, pochodzących od producentów części zamiennych.

Jak zostać TopTruck

Oferta sieci Top Truck skierowana jest do wszystkich obecnych lub przyszłych klientów dyrstrybutorów Groupauto Polska świadczących usługi naprawy samochodów ciężarowych na potrzeby własnej floty czy dla klientów zewnętrznych.

Specyfika napraw samochodów ciężarowych nie ogranicza się tylko i wyłącznie do dokonywania przeglądów okresowych samochodów i naczep wykonujących transport międzynarodowy oraz krajowych, ale również do naprawy podwozi i zabudów pojazdów specjalistycznych takich jak: cysterny, pojazdy asenizacyjne, komunalne, pługo-solarki, podwozi z zabudową HDS, itp.

Jeśli warsztat jest wyposażony w minimum dwa przejazdowe stanowiska naprawcze,  zatrudnia co najmniej 3 osoby na umowę o pracę, to już może podjąć rozmowy o przystąpieniu do sieci. Warunkiem koniecznym przystąpienia do sieci jest aspekt wizualizacyjny, związany z umieszczeniem szyldów zewnętrznych na obiekcie w którym znajduje się warsztat oraz aktywny udział w akcjach marketingowych oraz szkoleniach w ramach sieci Top Truck. Jeśli spełniacie Państwo powyższe wymagania i jesteście zainteresowani przystąpieniem do sieci Top Truck Service prosimy o kontakt biurem Koordynatora Krajowego sieci Top Truck.