GroupAuto, G-Truck

Mapa strony

Zasady zwrotów i reklamacji

Części elektryczne i elektroniczne nie podlegają zwrotowi.
Nr rej. BDA:00114952.
Zwrot zakupionego towaru może nastąpić wyłącznie za zgodą OPOLTRANS i po dokonaniu przez nabywcę wpłaty odstępnego w wysokości 10% cen sprzedaży brutto, jednakże nie później niż 7 dni od daty wystawienia faktury.
Termin realizacji reklamacji na towar importowany wynosi minimum 30 dni od daty jej złożenia. Części oryginalne producentów pojazdów, z opisem OE podlegają reklamacji tylko i wyłącznie jeżeli były montowane w Autoryzowanym Serwisie Obsługi samochodów producenta pojazdu, wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Sprzedający odpowiada względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 12 miesięcy od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Ze względu na sposób zaokrągleń kwot na fukturze suma wartości brutto na dokumencie WZ może różnić się od sumy brutto na fakturze.