GroupAuto, G-Truck

Mapa strony

Smarowanie sprężarki klimatyzacji - unikaj mieszania olejów typu PAG z olejem PAO

wróć

WPROWADZENIE
Olej typu PAG jest najczęstszym środkiem smarnym stosowanym na pierwszym montażu we współczesnych systemach klimatyzacji samochodowej, pracujących na czynnikach R134A i R1234yf. Jest to olej w pełni syntetyczny i charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami smarnymi. Olej ten niestety przewodzi prąd oraz jest wysoce higroskopijny (chłonie wilgoć). Oleje PAG produkowane są w kilku rodzajach lepkości (najczęstsze to 46 / 100 / 150). Zaawansowana konstrukcja mechaniczna sprężarki klimatyzacji, pracującej w wysokich temperaturach, wymaga doskonałego dopasowania wszystkich jej elementów i wydajnego smarowania, tak aby zapewnić sprężarce właściwą funkcjonalność i wysoką żywotność – a przez to wymaga oleju w pełni zgodnego z olejem OE.

DLACZEGO NALEŻY UNIKAĆ MIESZANIA RÓZNYCH TYPÓW OLEJÓW?
  Oleje typu PAG i PAO nie mieszają się całkowicie i nie są w stanie stworzyć jednorodnej mieszaniny, zapewniającej prawidłowy przebieg procesu smarowania części mechanicznych sprężarki. Początkowo, po zmieszaniu tych olejów, mieszanina wydaję się „w miarę” jednorodna. Jednakże, po krótkim czasie (ok. 1h), gdy sprężarka nie pracuje, następuje ponowna separacja.

  Podczas uruchamiania sprężarki klimatyzacji, przy nierozgrzanym układzie, różne gęstości i lepkości rozdzielonych olejów będą prowadzić do ograniczonego smarowania precyzyjnie wykonanych elementów ruchomych wewnątrz sprężarki – na tłoków oraz cylindrów. Olej o niewłaściwej lepkości (zwłaszcza o za dużej lepkości – jak w przypadku zastosowania oleju PAO 68 zamiast oleju PAG 46) nie wnika dokładnie pomiędzy ruchome części, w związku z czym tarcie będzie powodować przegrzanie i zużycie sprężarki.

  Oleje uniwersalne nie mieszają się w ten sam sposób z czynnikiem chłodniczym jak oleje typu PAG, w związku z czym cyrkulacja oleju i czynnika w układzie może być niewłaściwa, ograniczona, nieodpowiednio zabezpieczając sprężarkę oraz inne elementy układu, takie jak zawór rozprężny lub uszczelnienia. Zastosowanie oleju o lepkości innej niż wymagana przez producenta sprężarki może prowadzić do poważnych awarii.
 

CZĘSTE USTERKI
  Typowym przykładem nieprawidłowego serwisowania układu klimatyzacji samochodowej jest napełnianie lub dodawanie oleju typu PAO 68, traktowanego przez niektóre serwisy jako olej „uniwersalny” (o lepkości kinematycznej 68) do układów i sprężarek zalewanych fabrycznie olejami typu PAG 46 (lepkość kinematyczna 46). Chociaż generalnie właściwości PAO i PAG wydają się być podobne, ich parametr lepkościowy jest diametralnie inny. Oba oleje nie mieszają się całkowicie i nie tworzą trwałej, jednorodnej mieszaniny, przez co następuje pogorszenie parametrów smarowania sprężarek.

ZALECANE ROZWIĄZANIE

W celu właściwego doboru oleju do sprężarki klimatyzacji należy zawsze postępować zgodnie ze specyfikacją i wytycznymi producenta sprężarki lub samochodu.

                                                                                                                                       Źródło: NISSENS

wróć