GroupAuto, G-Truck

Mapa strony

Osie i zawieszenia BPW - przepisy obsługowe

wróć

Przedstawione w załączonym pliku przepisy obsługowe dotyczą osi BPW do przyczep oraz
zawieszeń BPW (wyprodukowanych po 1982 roku). Przepisy te są częścią składową
warunków gwarancyjnych. Muszą być także przestrzegane dodatkowe wymagania producentów
pojazdów, względnie producentów części do tych pojazdów.
W sprawach gwarancyjnych Państwa partnerem jest producent naczepy/przyczepy.
Okresy obsługowe są ustanawiane w tygodniach kalendarzowych i dostosowane do
rytmu okresowych badań technicznych.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów w ruchu drogowym należy przestrzegać
zalecanych terminów czynności obsługowych. Należy przestrzegaż zaleceń eksploatacyjnych
i obsługowych producenta pojazdu względnie producenta podzespołów pojazdu.
Usunięcie stwierdzonych wad lub wymiana zużytych części powinna być przeprowadzana
w serwisie autoryzowanym BPW, chyba że posiadacz pojazdu dysponuje własnym warsztatem
z przeszkoloną załogą i odpowiednimi urządzeniami, lub posiada urzędowe pozwolenie
na przeprowadzanie badań okresowych, w tym badań hamulców.

Spis treści: Strona
Osie sztywne i skrętne BPW 2 - 45
Zawieszenia pneumatyczne BPW 46 - 57
Zawieszenia mechaniczne BPW typ VA, VB, VG 58 - 63
Zawieszenia mechaniczne BPW typ W, BW, GW 64 - 67


Pełny tekst przepisów obsługowych do osi i zawieszeń BPW, do pobrania w wersji PDF.
Pobierz PDFwróć