GroupAuto, G-Truck

Mapa strony

Klimatyzacja - działanie i informacje techniczne

wróć

Klimatyzacja - podstawy
Na podstawie materiałów firmy Nissens

Skraplacz

Skraplacz

Wymiennik ciepła, w którym zachodzi przemiana czynnika z gazowego na ciekły.

Skraplacz umieszczony jest w przedniej części pojazdu i jest na ogół mocowany do innych wymienników ciepła w komorze silnikowej, takich jak chłodnica silnika lub intercooler.

Zadaniem skraplacza jest zmiana stanu skupienia czynnika chłodniczego z gazu w ciecz. Odbywa się to poprzez proces kondensacji, w którym gorący czynnik chłodniczy oddaje ciepło poprzez skraplacz do otoczenia.

Informacje techniczne

Skraplacz jest elementem szczególnie narażonym na uszkodzenia i korozję, która może szybko osłabić jego konstrukcję, obniżyć wydajność i doprowadzić do rozszczelnienia.

Korozja lub brak lameli skraplacza znacznie zmniejszają jego wydajność, a tym samym parametry pracy i niezawodność całego układu A/C.

Nieszczelny lub nieprawidłowo działający skraplacz prowadzi do nadmiernego obciążenia pozostałych elementów układu AC – głównie sprężarki, narażając ją na przegrzanie, a w skrajnych przypadkach doprowadzając do jej zatarcia.

Dmuchawa kabinowa

Dmuchawa kabinowa

Zapewnia prawidłową ilość powietrza wymaganą dla działania układu klimatyzacji oraz jego przepływ i dystrybucję

Dmuchawa kabinowa zapewnia odpowiednią ilość powietrza oraz jego przepływ poprzez wymienniki ciepła w kabinie tj. parownik i nagrzewnicę. Przepływające przez nie powietrze może się schładzać lub nagrzewać, a dzięki dmuchawie jest rozprowadzane w kabinie pojazdu.

Zwykle dmuchawa znajduje się w module HVAC, umiejscowionym pomiędzy kabiną a komorą silnika.

Dmuchawa kabinowa jest urządzeniem wrażliwym zarówno na uszkodzenia mechaniczne, ze względu na elementy z tworzyw sztucznych, jak i na awarie układu elektrycznego pojazdu.

Informacje techniczne

Zapchany lub zużyty filtr kabinowy może przyczynić się do uszkodzenia dmuchawy kabinowej.

Najczęstszymi przyczynami awarii dmuchawy kabinowej są awarie układu elektrycznego pojazdu, zmniejszony przepływ powietrza oraz nieprawidłowy montaż.

Dmuchawy kabinowe w pojazdach użytkowych (taksówki, samochody dostawcze, autobusy, ciężarówki itp.) są często narażone na przyspieszone zużycie ze względu na przebieg auta oraz czas pracy.Parownik
Parownik

Wymiennik ciepła schładzający powietrze

Parownik jest wymiennikiem ciepła umiejscowionym po stronie niskiego ciśnienia w układzie AC, zainstalowanym pomiędzy zaworem rozprężnym a sprężarką. Zazwyczaj znajduje się w zintegrowanym module HVAC pod deską rozdzielczą pojazdu.

Parownik zapewnia odparowanie czynnika chłodniczego, który zmienia stan skupienia z ciekłego na gazowy. Powietrze nadmuchiwane za pomocą dmuchawy kabinowej na zimną powierzchnię parownika ulega schłodzeniu.

Dodatkowo parownik osusza nadmuchiwane powietrze z wilgoci poprzez jej wykraplanie, co wspomaga szybkie i sprawne odparowanie szyb w pojeździe.

Informacje techniczne

Niesprawna lub niewydajna dmuchawa kabinowa zakłóca działanie parownika, co może doprowadzić do poważnego uszkodzenia sprężarki.

Zatkany lub zużyty filtr kabinowy, jak również zanieczyszczenie powierzchni parownika, może znacznie ograniczyć jego wydajność, a przez to wydajność całego układu AC.

Parowniki uszkodzone mechanicznie, skorodowane, zapchane lub zanieczyszczone, nie mogą być naprawiane i muszą zostać wymienione na nowe. Wraz z wymianą parownika na ogół konieczna jest wymiana zaworu rozprężnego.

Wentylator klimatyzacjiWentylator klimatyzacji


Ważny element w układzie klimatyzacji

Wentylator jest ważnym elementem wspierającym funkcjonowanie systemu chłodzenia silnika i klimatyzacji pojazdu. Jego rolą jest wymuszanie przepływu powietrza przez chłodnice.

Proces wymiany ciepła pomiędzy czynnikiem znajdującym się w skraplaczu a otoczeniem, w celu efektywnej kondensacji czynnika wymaga w pewnych warunkach zwiększenia przepływu przez skraplacz strumienia powietrza chłodzącego, co realizowane jest przez wentylator chłodnicy.


Informacje techniczne

Nieprawidłowo działający wentylator klimatyzacji niedostatecznie chłodzi skraplacz, co ma wpływ na obniżoną wydajność całego układu AC.

Jako część układu elektrycznego pojazdu, wentylator jest często narażony na uszkodzenia wynikające z problemów instalacji elektrycznej, np. przepięć, za dużych wahań napięcia, zamontowanych nieprawidłowych bezpieczników itp.

W zależności od przeznaczenia pojazdu, wentylator chłodnicy jest sterowany poprzez: włącznik ciśnieniowy, pośrednio poprzez sprzęgło sprężarki klimatyzacji, elektroniczny moduł sterujący (EMC) lub sygnał z włącznika klimatyzacji.
SprężarkaSprężarka klimatyzacji

Serce układu klimatyzacji

Czynnik chłodniczy jest sprężany w kompresorze, który wymusza jego obieg w układzie, wywołując wysokie i niskie ciśnienia w układzie.

Sprężarka ma decydujące znaczenie dla wydajności układu AC. W cyklu pracy klimatyzacji sprężony, gorący czynnik w fazie gazowej opuszcza sprężarkę, po czym przechodzi przez skraplacz, który opuszcza w fazie ciekłej. Następnie, poprzez zawór rozprężny czynnik trafia do parownika, gdzie odbiera ciepło a następnie wraca do sprężarki.

Informacje techniczne

Właściwe smarowanie jest niezbędne dla prawidłowej i bezawaryjnej pracy sprężarki

Prawidłowy montaż i uruchomienie mają zasadnicze znaczenie dla żywotności sprężarki

Stan techniczny i wydajność skraplacza mają wpływ na obciążenie i pracę sprężarki


Osuszacz / ZasobnikOsuszacz zasobnik

Osuszacz klimatyzacji jest urządzeniem buforowym i filtrującym czynnik. Znajduje się w układzie klimatyzacji po stronie wysokiego ciśnienia, pomiędzy skraplaczem a zaworem rozprężnym. Jego zadaniem jest filtrowanie zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w układzie, jak równieź absorpcja wilgoci. Ponadto jest również zasobnikiem na olej i czynnik chłodniczy.

Zasobnik jest podobną częścią jak osuszacz, ale stosowaną w układach AC z dyszą dławiącą. Znajduje się on po stronie niskiego ciśnienia układu i oprócz filtrowania zanieczyszczeń i przechowywania oleju i czynnika chłodniczego zabezpiecza przed dostaniem się czynnika w stanie ciekłym do sprężarki.

Informacje techniczne

Osuszacz / zasobnik nalezy wymieniac na nowy co 2 lata lub po kazdym rozszczelnieniu układu.

Wewnętrzne wkłady filtrujące i absorpcyjne zużywają się w trakcie eksploatacji, co może spowodować, że osuszacz traci z czasem zdolność do właściwego filtrowania czynnika chłodzącego i oleju.

Stan osuszacza ma decydujące znaczenie dla żywotności sprężarki klimatyzacji – wilgoć w układzie AC może powodować korozję i znacząco zakłócić działanie elementu rozprężającego czynnik. Nieodfiltrowane cząsteczki zanieczyszczeń oraz opiłki metalu znajdujące się w układzie klimatyzacji są głównymi przyczynami uszkodzeń kompresora i w najgorszym przypadku doprowadzają do jego zatarcia.

Zbyt duża ilość oleju w układzie AC powoduje zapchanie wkładów filtrujących, a w konsekwencji zmniejsza zdolność osuszacza do filtrowania czynnika oraz ogranicza przepływ czynnika.Nagrzewnica

Nagrzewnica
Ciepło w Kabinie oraz odparowanie szyb

Nagrzewnica jest także częścią układu chłodzenia silnika, jednakże jej zasadniczą funkcją jest zapewnienie komfortu cieplnego w kabinie auta. Nagrzewnica znajduję się najczęściej za deską rozdzielczą pojazdu lub w zintegrowanym module HVAC. 

Gorący płyn chłodzący z bloku silnika trafia do nagrzewnicy, która ogrzewa powietrze przepływające przez jej rdzeń.

Ogrzewane przez nagrzewnicę powietrze, szczególnie w sezonie jesiennym i zimowym, przyczynia się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa poprzez skrócenie czasu odparowania szyb.

Informacje techniczne

Osady wytrącające się z wody (stosowanej zamiast prawidłowego płynu chłodzącego) mogą zablokować przepływ płynu w nagrzewnicy. Również osady pochodzące ze złej jakości płynów, nieprawidłowo rozcieńczonych koncentratów lub środków do uszczelniania układu chłodzenia, również mogą zbierać się w rurkach nagrzewnicy, ograniczając przepływ płynu i wydajność podzespołu.

Zużyty lub uszkodzony termostat może ograniczać przepływ płynu chłodzącego w układzie, co w konsekwencji powoduje nieprawidłowe działanie nagrzewnicy.

Ze względu na występowanie wilgoci w otoczeniu nagrzewnicy, jest ona narażona na korozję, która może powodować wycieki.

Niedobór lub brak cieczy chłodzącej, spowodowany przez nieszczelność układu chłodzenia, skutkuje nieprawidłowym działaniem nagrzewnicy.
wróć