GroupAuto, G-Truck

Mapa strony

Zatarcie sprężarki, a wymiana skraplacza?

wróć

Sprężarka - serce układu klimatyzacji
  Czynnik chłodniczy jest sprężany w kompresorze, który wymusza jego obieg w układzie, wywołując wysokie i niskie ciśnienia w układzie. Sprężarka ma decydujące znaczenie dla wydajności układu AC. W cyklu pracy klimatyzacji sprężony, gorący czynnik w fazie gazowej opuszcza sprężarkę, po czym przechodzi przez skraplacz, który opuszcza w fazie ciekłej. Następnie, poprzez zawór rozprężny czynnik trafia do parownika, gdzie odbiera ciepło a następnie wraca do sprężarki.

Skraplacz - wymiennik ciepła, w którym zachodzi przemiana czynnika z gazowego na ciekły
  Skraplacz umieszczony jest w przedniej części pojazdu i jest na ogół mocowany do innych wymienników ciepła w komorze silnikowej, takich jak chłodnica silnika lub intercooler. Zadaniem skraplacza jest zmiana stanu skupienia czynnika chłodniczego z gazu w ciecz. Odbywa się to poprzez proces kondensacji, w którym gorący czynnik chłodniczy oddaje ciepło poprzez skraplacz do otoczenia.ZATARCIE SPRĘŻARKI, A WYMIANA SKRAPLACZA?
  Z taką kwestią spotyka się wielu warsztatowców serwisujących układy klimatyzacji. Generalnie konieczność wymiany skraplacza uzależniona jest od je
go budowy. W przypadku, kiedy do skraplacza dostały się zabrudzenia i opiłki dostarczone wraz z czynnikiem z zatartej sprężarki, konieczna jest w pierwszej kolejności próba ich wypłukania ze skraplacza, aby wykluczyć sytuację ponownego wprowadzenia zanieczyszczeń do układu. Płukanie jest jednak w miarę skutecznym rozwiązaniem tylko w przypadku skraplaczy zbudowanych w technice „szeregowej”, wyposażonych w jedną, uformowaną w kształcie serpentyny rurkę, która bezpośrednio łączy wlot z wylotem skraplacza.

  Używając specjalistycznej maszyny płuczącej, przeznaczonej do płukania układów klimatyzacji (nie wystarczy przedmuchiwanie układu azotem) i zachowując kierunek płukania przeciwny do obiegu czynnika w układzie, możemy usunąć zanieczyszczenia. Płukanie okazuje się jednak nieskuteczne w przypadku chłodnic klimatyzacji o konstrukcji wielokomorowej, posiadających strukturę wielorurkową, z rurkami podzielonymi na kanały o bardzo małym przekroju, gdzie poszczególne, równolegle ułożone rurki, wpadają do komór pośrednich, tworząc rozbudowaną strukturę.   Można stwierdzić, że na chwilę obecną skraplacze o konstrukcji „równoległych rurek” występują powszechnie w autach jeżdżących po naszych drogach i że zastępują skraplacze szeregowe. Skraplacze równoległe są lekkie i wydajne, ale duża ilość zastosowanych komór pośrednich sprzyja niestety osadzaniu się w nich zanieczyszczeń, które trudno jest usunąć płukaniem – jedynym, naprawdę skutecznym rozwiązaniem jest wymiana takiego skraplacza na nowy. Zatem przy zatarciu sprężarki, jeżeli w układzie klimatyzacji występuje skraplacz o konstrukcji równoległej, zalecane jest, aby przy montażu nowej sprężarki wymienić skraplacz na nowy. Zastosowanie po zatarciu sprężarki klimatyzacji starego skraplacza równoległego może spowodować przedostanie się do układu opiłków, przez co może dojść do zablokowania zaworu rozprężnego lub dyszy rozprężnej, a także uszkodzeń nowej sprężarki.

                                                                                                                                        Źródło: NISSENS
wróć