GroupAuto, G-Truck

Mapa strony

OPOLTRANS

Warunki rękojmi

Sprzedający odpowiada względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 12 miesięcy od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

Art. 563. § 1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.